Göğüs Dikleştirme

GÖGÜS DİKLEŞTİRME

meme-diklestirme-mastopeksi_219


Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Meme dikleştirme veya göğüs kaldırma estetik ameliyatı çeşitli sebeplerle sarkan meme başı aşağı inen göğüslerin tekrar dikleştirilmesi için yapılır.

Özellikle doğum sonrasında süt verme nedeniyle büyüyen memelerde, süt devresinin bitmesinden sonra meme hacmi küçülür ve estetik görünümü bozulur.

Bu küçülmeye genellikle deri uyum gösteremeyip bol kalınca meme ve meme başı aşağı doğru sarkma gösterir. Bu sarkma, göğüs dikleştirme (göğüs estetiği) ameliyatı ile düzeltilebilir.

Bazı hastalarda ise fazla miktarda kilo verme ya da zayıflama sonucunda meme dokusunun küçülmesi de aynı sonucu doğurabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı hastanın kendi dokuları ile yapılır. Meme göğüs dokusu çıkarılmadan sadece bollaşan derinin fazla kısımları çıkarılır. Ancak bu çıkarma işlemi koni şeklinde dik bir göğüs oluşturabilmek için belli bir kalıba göre yapılır.

Eğer meme dokusunda fazlalık varsa, meme gerektiği kadar küçültülebilir (meme küçültme).

Eğer meme dokusu hacim olarak yetersiz ise bu durumda meme dikleştirme ameliyatı sırasında silikon meme protezi ile meme büyütme birlikte yapılabilir.

Ancak bu tip uygulamalarda ameliyat izlerinin gerginlik nedeniyle biraz daha belirgin olma riski vardır. Seçenek olarak meme dikleştirme ameliyatından 6-12 ay sonra silikon protez ile büyütme estetik ameliyatı yapılabilir

Göğüs, Meme Dikleştirme Operasyonu Kimlere Yapılır?

Göğüs, meme dikleştirme operasyonları, memelerinde sarkıklık hisseden doğum yapmış ya da yapmamış tüm kadınlara uygulanabilir. Aynanın karşısına geçerek meme ucunuz ve meme altı çizginizi değerlendirerek göğüslerinizde sarkıklık olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Meme ucu meme altı çizgisinin üzerinde ve meme altındaki dokuda sarkıklık olmaması istenen ideal durumdur. Meme pitozu dediğimiz memenin sarkıklık durumu genellikle dört grupta; hafif-orta-ağır ve yalancı pitoz olarak sınıflandırılır. Meme başı, meme altı çizgisinin hizasında ya da 1 cm kadar altında ise hafif; meme altı çizgisinden 1-3 cm kadar aşağıda ise orta, 3 cm’den daha altta yerleşmişse ağır pitoz durumu vardır. Yalancı pitoz ise; meme başı normal meme altı çizgisinin üzerinde yerleşmiş ancak memenin tabanı sarkmış olarak görülür.

Memeler yapısal olarak bir neden olmadan sarkık olabileceği gibi, kilo alıp verme, doğum yapıp emzirme, yaşa bağlı olarak yer çekiminin etkisiyle de zaman içinde sarkabilir.
Memelerin sarkması için her zaman büyük olması gerekmez. Doğum sonrası memelerin büyüyüp küçülmesindeki gibi meme cildindeki fazlalığa bağlı sarkıklık görülebileceği gibi, kilo vermelerden sonrada ve gevşek dokulu kişilerde yer çekimine bağlı olarak küçük memelerde de sarkma görülebilir.

Göğüs, Meme Dikleştirme Operasyonu Zamanı

Operasyon yaşı en erken olarak; memelerin olgunlaşmasının tamamlandığı 18 yaş olup; üst sınır kişinin genel sağlık yapısı elverdiği ölçüde yükselebilir. Erken yaşlarda estetik kaygılar ön planda iken, ileri yaşlarda sarkık memelerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi öncelikli olur.

Meme ameliyatlarından önce; 40 yaş altı hastalara da meme ultrasonu, 40 yaş üzeri hastalarda monografi tetkikleri istenmelidir. Bu tetkiklerin ileride meme taramalarında takip amacı içinde saklanması faydalı olacaktır.

Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için, meme büyüklüğünde kişinin kilosu önemlidir. Kilo fazlalığında memelerdeki yağ kitlesinin artmasına bağlı büyüme görülürken, kilo vermeye bağlı da memeler bir miktar küçülür. Ameliyat olacak kişinin, ideal kiloda ya da ideal kiloya yakın olması da büyük oranda yağ dokusundan oluşmuş meme şeklinin korunması açısından önemlidir.

Ameliyatta kullanılan teknikler süt vermeye izin verse de, ameliyat sonrası süt verememe olasılığı her zaman vardır. Hamilelik ve süt verme dönemlerinde kilo artışına ve memelerin sütle dolmasına bağlı olarak memeler bu dönemlerde büyüyüp sonrasında küçülecekleri için de sonrasında bir miktar sarkma tekrar oluşabilir. Bu durumlarda bazen küçük revizyonlarla meme ilk ameliyat sonrası haline geri döndürülmeye çalışılabilir ki, zaman içinde yer çekiminin etkisi ile mutlaka memelerde sarkma olacaktır.

Göğüs Dikleştirme Operasyonu

Her yüz kadının sekseninde göğüs problemi bulunmaktadır. Bu göğüs problemlerinin başlıcaları göğüs sarması, küçüklüğü veya aşırı büyüklüğüdür. Bazı kişilerde meme sarkıktır. Bu tür kişilerde meme içerisindeki dolgunluk yeterli ise fazlalığı, buruşukluk alınarak dikleştirilmiş ve güzel görünümlü bir göğse kavuşabilinir. Bazı kişilerde ise dolgunluk yeterli değildir. Bu kişiler için mutlaka bir destek eklenmelidir. Bu desteği meme protezi ile sağlayarak kişinin istediği şekilde ve vücuduna uygun olarak göğüs dikleştirilmesi yapılabilmektedir. Bu tip sorunlarda kişiye özel çözümler üretilmektedir. Kişinin göğüslerini görüp inceledikten sonra kişinin beklentisini iyi anlayıp buna göre çözüm sunmak gerekmektedir. Göğüs dikleştirme işlemler zor işlemler değildir. Ancak iyi planlanması gereken bir operasyondur. İyi plan sonucunda kişi istediği gibi bir memeye sahip olarak son derece memnun olacaktır. Bu operasyonlar son derece kolay ve ağrısız bir operasyondur. Kişilerin uzun süre hastanede yatmasına gerek yoktur. Bu operasyon sonrasında kişi günlük yaşamına hemen adapte olmaktadır. Bu tür operasyon geçiren kişilerde bir hafta sonra duş alabilecek kadar normal hayata dönebilirler.

Göğüs, Meme Dikleştirme Operasyonu Mastopeksi Göğüs dikleştirme ya da diğer adıyla meme dikleştirme ameliyatından sonra genellikle meme ucunda ve altına doğru düz olarak uzanan lolipop şekeri şekline ameliyat izi oluşacaktır. Bazı tekniklerde de iz sadece meme başında sınırlı kalabilmektedir. Meme ucundaki iz bir problem yaşanmadığı sürece ortalama bir iki yılda belirsiz denecek kadar, memenin altındaki izler ise büyük oranda silinecektir.

Memelerin büyüklüğü, sarkıklık derecesi, kişinin iz konusundaki hassasiyeti ameliyat tekniğini belirlemede önemlidir. Memeler büyük ve sarkık ise mastopeksi ameliyatı sırasında bir miktarda meme dokusu çıkarılması gerekecek ve memedeki iz; meme ucundan başlayıp meme altına uzanan 4-5 cm’ lik düz çizgi şeklinde lolipop şekeri tarzında olacaktır. Meme dokusu yeterli olmayıp meme cildinde fazlalık varsa, meme ucundan girilerek kas altına ya da kas üzerine protez yerleştirilecektir ki, iz sadece meme ucunda sınırlı kalabileceği gibi, meme altına doğruda düz çizgi şeklinde de inebilir.

Ameliyatta hedef; memelerdeki sarkıklığı gidermek, meme ve meme uçlarını ideal büyüklüğe kavuştururken simetrilerini de sağlamaktır.

Ameliyat süresi ve anestezi türü, Ameliyat süresi ortalama 2-2,5 saattir. Ameliyat; genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir. Ameliyat sonrası ağrı, hafiftir ve basit ağrı kesicilerle giderilir. Ameliyattan sonraki saatler ve hastanede kalış süresi, Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 saatlik yatak istirahatinden sonra, yiyip içmeye başlıyor ve ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz. Bir gün hastanede kalıp, ertesi günde pansumanın yenilenmesi ile eve dönebiliyorsunuz.

İyileşme Süreci
Ameliyat sonrası iyileşme genellikle hızlı oluyor. İlk pansumanınız hastaneden çıkmadan yapılıp özel ameliyat sonrası sütyeniniz giydirilmiş olarak eve dönüyor, ortalama 48 saat sonraki görüşmeye kadar dinleniyorsunuz. Bu görüşmenin ardından günlük hayata geçişiniz ve iyileşmeniz kısa sürede tamamlanıyor.

Ameliyattan yaklaşık 5 gün sonra normal hayata geri döner, yolculuk yapabilir ve işinize başlayabilirsiniz.
7.-10.günlerde yürüyüş şeklinde sizi fazla yormayacak aktiviteler yapmanızda fayda vardır. Tempolu egzersizlere başlama ortalama 4.hafta olmalıdır.

Meme şeklinin tam olarak oturması ve ameliyat izlerin hafiflemesi ortalama 6.ayda olacaktır. Göğüs Meme Dikleştirme Ameliyatının Komplikasyonları
Ameliyat sonrası; kanama, ameliyat bölgesinde kan ve serum birikmesi, enfeksiyon gelişmesi gibi istenmeyen riskler tüm cerrahi işlemler gibi bu operasyon içinde olasıdır. Ameliyat sonrası kanamanın durdurulması, hematomun (kan birikmesi) boşaltılması ameliyathane ortamında tekrar müdahale edilmesini gerektirir.

Meme ucunda ve meme cildinde dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişimi oluşabilir. Bu durumlarda problem ilerlerse o bölgenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir.
Meme ucundaki his duygusunda kayıp, süt verememe olasılığı ender de olsa vardır.

Memelerde ve meme uçlarında asimetri, yeteri kadar sarkıklığının giderilmemiş olması da komplikasyonlardandır ki, düzeltilme şansı için memelerin iyileşmesi beklenmelidir.
Kişinin yara iyileşmesine verdiği reaksiyona bağlı olarak, dikiş hatlarında kabarıklık ve kızarıklık oluşabilir.


Adınız
Soyadınız
Telefon
Mesajınız